Sekcija jezikovnih centrov

O sekciji jezikovnih centrov


Dne 13. septembra 2004 so se okviru GZS – Podjetniško trgovske zbornice sestali predstavniki jezikovnih centrov in sprejeli odločitev, da se bodo združili in so ustanovili Sekcijo jezikovnih centrov.

Sekcija jezikovnih centrov zastopa skupne interese izobraževalnih organizacij, ki širijo znanje jezikov na svoje slušatelje. Glede na to, da so se pri izvajanju dejavnosti na nekaterih področjih srečevali z enakimi problemi, so se odločili, da jih začnejo reševati s skupnimi močmi.

Temeljna načela delovanja in naloge Sekcije jezikovnih centrov so :

  • Spremljanje zakonodaje in standardov, vezanih na dejavnost izobraževanja;
  • Prizadevanje za čimprejšnje sprejetje pozitivne zakonodaje na področju dejavnosti jezikovnega izobraževanja (aktivno sodelovanje pri nastajanju, spreminjanju in dopolnjevanju zakonodaje, spremljanje pogojev za opravljanje dejavnosti, zavzemanje za vzpostavitev stimulativne davčne politike, skrb za dvig ugleda dejavnosti v Sloveniji z dodatnim izobraževanjem kadrov, kot tudi z vsemi pravnimi sredstvi);
  • Skrb za izobraževanje in redno dopolnilno usposabljanje strokovnih sodelavcev na področju dejavnosti jezikovnega izobraževanja v dogovoru z GZS, evropskimi inštitucijami ipd. ali samostojno, oz. na lastno pobudo in po lastni presoji;
  • Svetovanje in pomoč članom Sekcije pri njihovem delu, obravnavanje vprašanj in nalog, ki so skupnega pomena za člane;
  • Zbiranje, obdelava in posredovanje informacij, pomembnih za člane Sekcije, ki niso konkurenčne narave.

Sodelovanje z GZS, ministrstvi, evropskimi inštitucijami in drugimi organizacijami, ki v svoje delo vključujejo vprašanja s področja Sekcije pri oblikovanju programskih načel razvoja jezikovnega izobraževanja.

Prav gotovo je skupen nastop podjetij, ki se ukvarjajo z enako dejavnostjo in soočajo z enakimi težavami na trgu boj učinkovit, kakor če se z ministrstvi in drugimi državnimi inštitucijami, ki s sprejemanjem predpisov na svojih področjih kreirajo poslovno okolje, pogovarja vsak jezikovni center zase.

Članom sekcije jezikovnih centrov se lahko pridružite tudi vi. Če želite pridobiti več informacij o koristih, ki jih prinaša članstvo v GZS-Podjetniško trgovski zbornici v okviru katere deluje Sekcija jezikovnih centrov, lahko pišete na naslov ptz@gzs.si. Včlanitev podjetja, ki izvaja jezikovna izobraževanja, v Sekcijo je prostovoljna in nastane s podpisom pristopne izjave. O včlanitvi posameznega podjetja odloča Izvršilni odbor Sekcije.


Avtor: PTZ
Pripeti dokumenti